ARTYKUŁY I WIDEO

Prof. Marek Jantos jest  terapeutą bólu, badaczem i trenerem w zakresie Przewlekłego Bólu Urogenitalnego (Chronic Urogenital Pain- CUP), czyli wulwodynii, objawów dyzurycznych i zespołu bolesnego pęcherza. Autor szeregu badań z zakresu CUP. Z pochodzenia jest Polakiem, mieszka i pracuje w Australii.