UDZIAŁ W TYCH WARSZTATACH (MODUŁ I) Z UDZIELONYMI PRAWIDŁOWYMI ODPOWIEDZIAMI NA PYTANIA TESTOWE DAJE MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W WARSZTATACH MODUL II

plakat_wulwodynia_dla_fizjote_rapeutów_w
Termin warsztatów 08.06.2019